Leid jezelf naar je volle innerlijke kracht

De innerlijke kracht van vrij, echt, één

De kortste samenvatting van deze website is: voel je nu vrij, volg je eigen pad en ervaar je eigen werkelijkheid. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het voor veel mensen niet. Hoe meer jij jouw emotionele, authentieke en verbindende kracht kunt benutten, hoe gemakkelijker dit gaat. Beschouw jezelf, voel wat er in je leeft en leid jezelf naar jouw volle kracht. Dan ben je op je mooist. Voel je daarom emotioneel vrij, ben je ware zelf en ervaar samenhang in alles.

Proces van innerlijke kracht

Je kunt het verloop van je innerlijke kracht als een proces zien. Hieronder staat een vereenvoudigde weergave ervan.

  1. Prikkels. Iets buiten jou vraagt om een reactie van jou. Ook wel triggers genoemd. (Input.)
  2. Zelfbeschouwing. Niet meteen reageren, maar eerst een moment nemen om jezelf te beschouwen. (Verbinding met jezelf.)
  3. Innerlijke respons. Concentreer je even op wat je voelt. (Ervaring in het moment.)
  4. Zelfbewustzijn. Merk op welke informatie je gedachten en gevoel je bieden. (Informatieverzameling.)
  5. Persoonlijk leiderschap. Kies nu, op basis van je innerlijke informatie, bewust een reactie op die prikkel. (Output.)
  6. Je innerlijke kracht kun je versterken door je emotionele, authentieke en verbindende vaardigheden verder te ontwikkelen.

Vanuit energie naar je dagelijkse praktijk
In de Op maat methode wordt persoonlijke ontwikkeling meer benaderd vanuit energetische oorsprong en praktische toepassingen dan vanuit psychologische gezichtspunten. Je gaat bij het lezen van dit boek merken dat bij vrijwel elk onderwerp een verband wordt gelegd tussen enerzijds de manier waarop je praktisch jouw energie kunt beïnvloeden en anderzijds de manier waarop je energie jouw dagelijkse praktijk beïnvloedt.

Innerlijke kracht door contact met je gevoel
Innerlijke kracht ontstaat wanneer je in contact bent met je gevoel, met je bron. Er zijn allerlei aanleidingen waardoor je in contact komt met je gevoel. Denk aan gebeurtenissen die gedachten bij je oproepen en daarmee emoties; of dingen die je inspireren; of het opmerken van samenloop of harmonie. Hierdoor kun je je naar binnen keren en echt gaan voelen wat er in je leeft op het moment zelf. De informatie die je dan krijgt, geeft bijvoorbeeld aan wat je behoeften zijn, of die vervuld zijn, wat je verlangens zijn en wat er met jou resoneert. Wanneer je je hiervan meer bewust bent, je gevoel volgt en ernaar handelt, dan gebruik je jouw innerlijke kracht. En zo neemt je innerlijke kracht toe; door je naar binnen te keren en wat je voelt naar buiten te brengen, in wie je bent en wat je doet.

Gebieden van innerlijke kracht

De Op maat methode bestaat uit een uitgebreid raamwerk voor persoonlijke ontwikkeling. Het helpt je om in je volle, innerlijke kracht te staan. Emotionele kracht, zodat jij de baas bent over je emoties en zelf kunt bepalen hoe jij je voelt. Authentieke kracht, waardoor je weet wie je bent en wat je wilt, en bereikt wat je wilt bereiken. En verbindende kracht, zodat je samenhang ervaart in je leven en ziet dat dingen niet zo toevallig meer zijn.

Versterk je emotionele kracht; Voel je nu vrij
Voel je emotioneel vrij door je fijn te voelen bij het leven in het moment zelf. Wil je meer van jezelf houden? Loslaten wat niet (meer) bij je past? Zelf bepalen hoe je omgaat met situaties? Een duurzame balans vinden in alles wat je bezighoudt? En bepalen hoe jij je voelt? Versterk dan je emotionele kracht. Volg je vreugde, niet je weerstand. Laat je leiden door de informatie uit je emoties. Voel je vrij.

Versterk je authentieke kracht. Volg je eigen pad
Ben en doe zoals je werkelijk bent door je echte verlangens te volgen en te realiseren. Wil je afgestemd zijn op je ware zelf? Wil je weten wie je echt bent? Wil je weten wat je levensmissie is, wat jou vervult en jou betekenis geeft? Wil je vaak in flow zijn en die dingen realiseren die werkelijk belangrijk voor je zijn? Volg dan je eigen pad van innerlijke verlangens; volg niet de verwachtingen van jezelf of die van anderen. Laat je leiden door je passie en verlangens. Ben echt jezelf.

Versterk je verbindende kracht. Ervaar je eigen werkelijkheidVergroot jouw eigen werkelijkheid door zelf te vragen en te onderzoeken. Wil je een bredere kijk op jezelf? De samenhang zien in de systemen waarin je een rol hebt? Meer weten over hoe je jouw eigen realiteit creëert met je gedachten en gevoel? Een grotere kijk op het leven? Meer inzicht in wat bewustzijn is, en in de eenheid van alles? Volg dan je eigen gevoel, niet een leer, dogma of wat anderen zeggen. Laat je leiden door dat wat met jou resoneert. Merk op wat waar is voor jou. Zie eenheid in alles.

Zelf verantwoordelijk voor je kracht
Je innerlijke kracht verder ontwikkelen begint natuurlijk met het nemen van eigenaarschap erover. Niemand anders kan jouw innerlijke kracht ontwikkelen. Niemand anders kan jouw wil hebben om eraan te werken. Je moet uiteraard bereid zijn om te investeren in jezelf en om aandacht, tijd en geld hiervoor beschikbaar te stellen.

Ontwikkel je kracht met de Op maat methode
Er zijn veel zelfhulpboeken, websites en video’s. Waarom zou je dan graag met de Op maat methode aan de slag willen? De grootste kracht van deze methode zit in de directe, praktische toepasbaarheid ervan door het inhoudelijke raamwerk, de meer energetische benadering en de kernachtige en positieve aanpak.