Copyrights

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van TrueYou worden beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitdrukkingen worden gereproduceerd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TrueYou.