Copyrights

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van TrueYou worden beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitdrukkingen worden gereproduceerd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TrueYou.

Vote DownVote Up (No Ratings Yet)