Your dreams

  • Schrijf jouw drie grootste dromen of wensen op.
  • Schrijf achter deze dromen wat er anders is in je werk en je leven als ze vervuld zijn.
  • Wat heb je altijd al willen doen?
  • Wat zijn je grote ambities?
  • Wat zou je doen als er geen beperkingen waren?