Persoonlijke ontwikkeling via online zelfcoaching

Start nu met online zelfcoaching en krijg direct toegang alle functionaliteiten en meer dan 1350 items. Laat je inspireren door een overvloed aan mogelijkheden, inhoud en praktische tools.

1. Zelf doen
- Online zelfcoaching
- Coachsessie


€  249,-

Van 289: Nu 15% korting

Your Text

2. Samen doen
- Online zelfcoaching
- C
oachtraject 7 sessies


€  995,-


Gegarandeerd authentieker,
anders geld terug

Van 1339: Nu 25% korting

Your Text

Popular

3. Premium
- Online 
zelfcoaching

- Onbeperkt* coaching


€  2.750,-


Gegarandeerd authentieker,
anders geld terug

* in onderlinge afstemming

Your Text

Vaak betaald de werkgever (gedeeltelijk): je kunt de investering zelf betalen en verrekenen met je werkgever, of ik stuur je werkgever een factuur. Misschien heb je een persoonlijk ontwikkelingsbudget wat je kunt inzetten. Als het nodig is dan verschaf ik een werkgeversverklaring over de waarde van de opleiding.