Belangrijke behoeften

 • Schrijf de drie belangrijkste dingen op waaraan je behoefte hebt.
 • Schrijf erachter waarom je die behoefte hebt (de diepere behoefte achter je behoefte).
 • Ga nog dieper en schrijf achter die diepere behoefte opnieuw waarom je dan die behoefte hebt (de behoefte achter de behoefte, achter de behoefte).
 • Reserveer tijd in je agenda om voor twee behoeften te onderzoeken hoe je die, op verschillende manieren, kunt (laten) vervullen.
 • Reserveer tijd in je agenda om deze twee behoeften uit te spreken aan minimaal twee mensen.
 • (Als het mogelijk is: kies dan die mensen die kunnen bijdragen aan de vervulling ervan.)
 • Wat is heel erg belangrijk voor jou om te ontvangen of te geven?
 • Wat is heel erg belangrijk voor jou om te bespreken?
 • Hoe wil je heel graag behandeld of gezien worden?
 • Hoe wil je heel graag dat mensen zich tegenover jou gedragen?
 • Welke zaken wil je graag afronden?
 • Op welke manier wil je dat mensen met je omgaan?