Naast je authentieke drijfveren zijn er ook algemene drijfveren

Behalve dat we allemaal een bijzonder individu zijn, zijn we ook allemaal mensen. Er zijn dus ook drijfveren die we gemeen hebben. Het is belangrijk je bewust te zijn van het verschil tussen je authentieke drijfveren en de algemene drijfveren, te weten de psychologische drijfveren en de zintuiglijke drijfveren. Zintuiglijke, lichamelijke drijfveren zijn vooral gericht op lichamelijke bevrediging. Psychologische drijfveren zijn meer gericht op begeerte, bezit, macht, geld, beloning of status. Psychologische drijfveren kunnen ook van sociale aard zijn, zoals invloeden die we van onze ouders, naasten en onze sociale omgeving hebben meegekregen. In psychologische testen wordt met drijfveren ook vaak een aantal vooraf bepaalde algemene voorkeuren bedoeld, zoals ‘onderzoeken’, ‘praktisch’, ‘sociaal’ of ‘leiderschap’, die aan algemene profielen worden gekoppeld, zoals ‘innovator’, ‘helper’ of ‘leider’.