Verlangens achter je uitdagingen

  • Schrijf jouw drie grootste uitdagingen op.
  • Schrijf achter deze uitdagingen wat er prettiger is als je ze niet meer hebt.
  • Wat vind je steeds moeilijk?
  • Wat irriteert je het meest?