Persoonlijke ontwikkeling op maat

Bron van inspiratie

Deze website is bedoeld als een inspiratiebron, als een activatiebron en een raamwerk voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Het biedt perspectieven om jou te inspireren om je eigen manier van kijken verder te ontwikkelen. Het biedt oefeningen om jou te activeren en om jou je eigen oefeningen te laten bedenken en uitvoeren. En het biedt handvatten voor persoonlijk leiderschap door je meer te laten ontdekken over jezelf via zelfbeschouwing, via het testen van je potentieel en het bedenken van je eigen acties om direct mee aan de slag te gaan.

Persoonlijke ontwikkeling

Mijn methode gaat over persoonlijke ontwikkeling op maat. Persoonlijke ontwikkeling betekent hier: sterker worden door je innerlijke kracht te vergroten en te gebruiken. Zo kun je meer regie over je leven en je werk hebben, en vaker je leven creëren zoals jij dat wilt. Dit doe je door je te verdiepen in jezelf, je bewustzijn te vergroten, en te zijn en doen vanuit innerlijke kracht.

Op maat

Op maat betekent, dat je passend voor jou uit de inhoud jouw eigen resultaten voor je persoonlijke ontwikkeling kunt kiezen (75 onderwerpen); en dat je je eigen proces voor persoonlijke ontwikkeling kunt kiezen (door te zappen, of door De 5 stappen te volgen (zie Aan de slag), of met behulp van de kaders ‘Persoonlijk leiderschap’ bij elke onderwerp). Het betekent ook dat je je eigen vorm van ondersteuning kunt kiezen: boek, website en/of aanvullende coaching.

Op maat referentie raamwerk

Het Op maat raamwerk omvat drie gebieden voor persoonlijke ontwikkeling om je innerlijke kracht te helpen vergroten. Ze zijn onderverdeeld in vijftien doelen en 75 mijlpalen en 10 veelvoorkomende thema’s.

 

3 gebieden van innerlijke kracht

De Op maat methode heeft drie gebieden van innerlijke kracht waarop jij jezelf verder kunt ontwikkelen en zo jouw kracht vergroten. Dit zijn: emotionele kracht, authentieke kracht en verbindende kracht.

15 doelen

Elk gebied van innerlijke kracht is verdeeld in vijf doelen. Bij elk doel kun je jouw grootste kwaliteiten aangeven.

75 mijlpalen

Elk doel is onderverdeeld in vijf mijlpalen. Met de mijlpalen kun je concreet aan de slag. Deze bestaan uit een gezichtspunt op het onderwerp, enkele oefeningen om je te inspireren en te helpen om jouw eigen oefeningen te ontdekken, en een kader met acties om jouw eigen acties te helpen ontdekken.

10 thema’s

Een andere ingang naar de doelen en mijlpalen zijn de veelvoorkomende thema’s waaraan je kunt werken. Pas de mijlpalen binnen het thema aan je voorkeuren aan.

Welke resultaten wil je?

Welke resultaten wilt je bereiken met je persoonlijke ontwikkeling? Kies jouw doelen en pas de mijlpalen aan waaraan u wilt werken. Of kies een thema en pas de mijlpalen aan waaraan je wilt werken. Of kies alleen specifieke mijlpalen waaraan je wilt werken.

Leeswijzer

Er is een samenhangende opbouw in de doelen. Elk doel bouwt voort op het vorige en zo vertonen ze samen een ontwikkeling in de diepgang van de materie. Toch is de website zo opgezet, dat je er doorheen kunt zappen. Dit heeft als gevolg, dat je dezelfde informatie op verschillende plekken kunt tegenkomen. Deze informatie is dan nodig voor begrip van die mijlpaal in dat doel. Daardoor kun je je eigen route door deze website bepalen.

Hieronder enkele leestips.

  • Kies uit de 75 onderwerpen voor jezelf op maat waarin jij je wilt verdiepen en ontwikkelen.
  • Wat beschreven staat, hoeft niet per se in alle gevallen zo te zijn; het zijn geen wetmatigheden, maar veelvoorkomende zaken. Uitzonderingen kunnen voorkomen.
  • Laat je inspireren om jouw persoonlijke manier van ontwikkeling te ontdekken; het boek biedt geen vaststaand format met vaste stappen. Alles is ter inspiratie om je eigen initiatieven te nemen.
  • Alles wat beschreven staat, zijn gezichtspunten ter inspiratie; het is niet bedoeld als waarheid of overtuiging.
  • De stelligheid waarmee sommige zaken zijn beschreven, is bewust gekozen om daarmee duidelijkheid te geven; net zoals de weervrouw dat doet: het lijkt alsof het weer zo is, maar we weten het nooit 100% zeker.
  • Dit is een uitgebreid raamwerk; ben mild naar jezelf en vind niet dat je bedreven moet zijn in alle 75 onderwerpen.
  • Een open blik of open mind is handig om andere zienswijzen op te kunnen nemen. Als er sprake is van een contrast (iets dat tegengesteld is aan wat jij ziet of vindt), dan kan dit jou inspireren om je eigen gezichtspunten te ontwikkelen.
  • Alles in het boek is bedoeld als aanreiking om je eigen manier en gezichtspunten te vormen of verder te ontwikkelen.
    Kortom, volg niet willoos dit boek, maar gebruik het als inspiratiebron voor het vinden en volgen van je eigen weg.

Heel veel plezier met jouw persoonlijke ontwikkeling!