Word een ongelofelijk rijk mens

Heb jij het gevoel dat er meer in jou zit, dan dat je er nu uit haalt?

En ben jij bereid om dit te ontdekken en te ontwikkelen? Ben je op een punt aangekomen waarop je een grootser leven wilt? Leiderschap over je eigen toekomst? Emotioneel vrij zijn? Echt je ware zelf zijn? Van betekenis zijn? En wil je de samenhang zien? Investeer dan in jezelf en word ook een ongelofelijk rijk mens.

Schitteren in jouw volle kracht
Persoonlijke ontwikkeling in mijn methode gaat over jouw ontwikkeling om in je kracht te zijn en die kracht ook nuttig te gebruiken in je leven en je werk. Het gaat dus over het benutten van je nog onbenutte potentieel aan eigen kracht. Het leuke van potentieel is, dat het al in je zit. Daar hoef je niets meer voor te doen. Dit boek is er om jouw potentieel verder te ontdekken, te activeren en te ontwikkelen. Zodat je kunt schitteren in je volle kracht.

Persoonlijke kracht is maatwerk
Er zijn geen geheime formules of mystieke sleutels of enkele eenvoudige stappen voor je persoonlijke ontwikkeling. Er is geen klaar-terwijl-je-wacht-manier. Het is maatwerk om te komen van waar je nu bent naar waar je wilt zijn. Iedereen heeft een eigen potentieel, eigen wensen of doelen voor ontwikkeling en een eigen tempo en inzet.

Raamwerk voor persoonlijke ontwikkeling
Er is nog geen algemeen erkend inhoudelijk raamwerk voor persoonlijke ontwikkeling. Er zijn wel procesaanpakken, psychologische benaderingen of esoterische benaderingen. Maar er is geen algemeen aanvaarde manier van persoonlijke ontwikkeling. Dit boek en de website zijn een poging in die richting. Ze bevatten een aanpak die je helemaal op maat kunt maken voor jou.

Op maat methode
Persoonlijke ontwikkeling op maat is een inhoudelijk raamwerk voor persoonlijke ontwikkeling. Het bestaat uit drie gebieden van persoonlijke kracht: emotionele kracht, authentieke kracht en verbindende kracht. Het omvat 15 doelen met in totaal 75 mijlpalen. De Op maat methode is bedoeld om jou in jouw volle kracht te helpen komen. Het uitgangspunt hierbij is dat jouw kracht vooral bepaald wordt door hoe jij je voelt (emotionele kracht), hoe jij doet (authentieke kracht) en vanuit welke werkelijkheidsbeleving jij kijkt (verbindende kracht).

Gezien vanuit het gezichtspunt van energie:

  • je emotionele kracht geeft aan hoe jouw energie stroomt of gehinderd wordt;
  • je authentieke kracht geeft aan waar jij energie van krijgt en waar je die voor gebruikt;
  • je verbindende kracht geeft aan hoe je energie is afgestemd op jezelf en je omgeving.

Je emotionele, authentieke en verbindende kracht
Je emotionele, authentieke en verbindende kracht bepalen voor een groot deel hoe vreugdevol je bent, hoeveel energie je hebt en hoe jij je verlangens, wensen en doelen realiseert. Als je in je kracht bent, dan zal je een relatief vreugdevol en vervuld leven hebben. Als je niet zoveel kracht hebt en/of als het niet evenredig verdeeld is, dan kun je allerlei weerstanden in je leven ervaren en het leven als minder aangenaam en gemakkelijk beleven. De Op maat methode helpt je om meer vreugde, vervulling en succes te creëren, door je emotionele, authentieke en verbindende kracht verder te ontwikkelen.

Heldere en concrete resultaatdoelen
Een heldere aanpak met SMART geformuleerde doelen zorgt voor krachtige kansen voor je persoonlijke ontwikkeling. Als je jouw huidige kracht en je potentieel kent, dan is je ontwikkeling gemakkelijker, effectiever en concreter aan te pakken. Deze helderheid versnelt je groei. Je weet zo precies waar je aan kunt werken om jouw persoonlijke groei te realiseren.

Zijn en doen
In dit boek is veel aandacht voor je mindset, je staat van zijn. Het is duurzamer en productiever om je persoonlijke ontwikkeling te focussen op je zijn (hoe je bent) dan op je doen (wat je doet). Want wanneer je een krachtige persoon bent, dan handel je vaak bijna als vanzelf zo. Je komt geïnspireerd in actie. Wanneer je daarentegen je vooral richt op vaardigheden, technieken en praktische uitvoering, dan doe wel je krachtiger, maar daar word je niet automatisch een krachtiger persoon van.

Toepassen bepaalt je resultaat en succes
Van woorden leer je beperkt. De kennis die je daarmee opdoet is mooi, maar jouw echte persoonlijke ontwikkeling gebeurt door te oefenen en door wat je leert toe te passen in je dagelijkse leven en werk. Daarom bevat de methode geen lange verhalen, maar de essentie van de behandelde onderwerpen met daarbij oefeningen om je te helpen bij het toepassen ervan.

Je volgende stap is wat ertoe doet
Voor je persoonlijke ontwikkeling is er één ding echt wezenlijk. Dat is de volgende stap die je zet. Je kunt alle kennis opnemen en een prachtig plan maken, maar uiteindelijk gaat het om je volgende stap. Om wat ervan jij in de praktijk gaat toepassen. Dat is wat er het meest toe doet. Natuurlijk is er na die stap weer een volgende stap en weer een stap, etcetera. De volgende stap is telkens het belangrijkst voor een ontwikkeling.

Persoonlijke ontwikkeling is vooral leuk
Het is fijn om in jezelf te investeren. Het is fijn om bezig te zijn met het beste uit jezelf halen. Dit geeft je vertrouwen, plezier en voldoening bij elke stap die je zet. Vier je successen. Geniet er vooral van. En word een ongelofelijk rijk mens.